Hôm nay thứ Sáu, 19-7-2024 Welcome to VAS, Hanoi
Javascript Tree Menu
ĐĂNG NHẬP

Phụ huynh học sinh tiểu học:

Tài khoản
(Mã số học sinh)
 
Mật khẩu

(Mật khẩu ban đầu là tên và ngày sinh của học sinh viết liền bằng chữ thường, không dấu. Ví dụ: phụ huynh em Nguyễn Văn Ân sinh ngày 18/1/2003 có mật khẩu là an18012003. Nhớ đổi lại mật khẩu khi đăng nhập lần đầu)

Cán bộ, giáo viên tiểu học:
Tài khoản
Mật khẩu
Ngôn ngữ/Language Tiếng Việt   English

 

Bản quyền: Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi).
All rights reserved.